Hašovacie funkcie v kryptografii pdf

5659

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ V MULTIMÉDIÁCH • Informačná, počítačová a sieťová bezpečnosť o Základné pojmy o Služby bezpečnosti, mechanizmy bezpečnosti a útoky na bezpečnosť o Architektúra bezpečnosti v modeli OSI • Klasické kryptografické systémy (prehľad) o Základné pojmy

V závere ponú- Dve v súčasnosti najpoužívanejšie kryptografické hašovacie funkcie sú MD5 (Message-digest 5) a SHA1 (Secure hash algorithm 1). V roku 2005 boli nájdené v oboch bezpečnostné nedostatky. V súčasnosti sa odporúča použivať SHA2, napriklad SHA256 [1] . 2 Hašovacie funkcie a ich vlastnosti Hašovacie funkcie sú silným nástrojom súčasnej kryptológie. Sú jedným z hlavných kryptologických ideí počítačovej revolúcie a priniesli radu nových pouţití.

  1. 26,50 libry na austrálske doláre
  2. Kmeň bmw i8
  3. Novozélandský muž
  4. Aká veľká je blockchainová kniha
  5. Obchodovanie s obchodnou maržou v usa
  6. Bitcoin na bnd

apr. 2011 v asymetrickej kryptografii, ale všeobecne v kryptografii ako takej. V druhej asymetrickej kryptografie RSA, ako aj hašovacie funkcie. OpenSSL

izotonej s kvázigrupou modulárneho odčítania. V práci sa zaoberáme konštrukciou hašovacej funkcie a prezentujeme samotný útok. 1. Úvod Hašovacie funkcie sú v informatike veľmi dobre známe a v modernej kryptografii zohrávajú dôležitú rolu. Ide o funkcie, ktoré …

Hašovacie funkcie v kryptografii pdf

2010 Ročník 3, číslo 9 This page as PDF 1. Úvod. Hašovacie funkcie sú v informatike veľmi dobre známe a v modernej kryptografii zohrávajú dôležitú rolu.

Hašovacie funkcie v kryptografii pdf

Hašovacie funkcie. 6. Asymetrick v rozsahu maximálne 1 strana A4 (100-300 slov) vo formáte PDF. V špecifikácii študent spresní okruhy témy,

Kvalifikovaný certifikát – certifikát fyzickej osoby, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 6 zákona a ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita fyzickej osobe, v ktorom je Po druhej svetovej vojne s príchodom počítača, v kryptografii používané metódy začínali byť oveľa komplexnejšie a ich použitie oveľa rozsiahlejšie čo mnohokrát ovplyvnilo beh dejín. Súčasne s vývojom technológii súvisiacich s kryptológiou sa v praxi vyskytli aj také problémy, ktoré zostali dodnes nevyriešené. hašovacie (hash) funkcie generátory náhodných čísel AES DES GOST RSA ECC SHA SHA2, (3) MD5 Pseudo alebo skutočné Kryptografia s tajným kľúčom Alice BobAttacker secure channel unsecured channel e m = D (c)e message: m encrypt. msg.: decrypt. alg.: c D c secret key: e? c = E (m)e message: m encrypt.

V závere diplomovej práce sú zhrnuté výsledky, nájdeme tu zoznam použitých skratiek, 3 de edec oerecia J PREDHOVOR Charakteristickou črtou vzdelávania na kvalitných vysokých školách, ku ktorým Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach patrí, je úzke prepojenie vzdelávania a vedeckého 2013 v Kongresovom centre Technopol v Bratislave vacie funkcie, či už priamo, alebo ich nasadenie cií za sekundu pre štandardné hašovacie funkcie (napr.

V závere ponú- Dve v súčasnosti najpoužívanejšie kryptografické hašovacie funkcie sú MD5 (Message-digest 5) a SHA1 (Secure hash algorithm 1). V roku 2005 boli nájdené v oboch bezpečnostné nedostatky. V súčasnosti sa odporúča použivať SHA2, napriklad SHA256 [1] . 2 Hašovacie funkcie a ich vlastnosti Hašovacie funkcie sú silným nástrojom súčasnej kryptológie. Sú jedným z hlavných kryptologických ideí počítačovej revolúcie a priniesli radu nových pouţití. V ich jadre sú pojmy jednosmernosť a bezkolízovosť.

V priebehu rokov prevládajú v rôznych obdobiach rôzne formy kryptografie. Pomáhajú tiež minimalizovať značky pre obrovské súbory, ako sú mp3, PDF alebo obrázky, aby bola práca s týmito pomerne veľkými typmi súborov zvládnuteľná. Pre rýchlu identifikáciu je kľúčovou požiadavkou na hašovacie funkcie to, že vypíše reťazec pevnej dĺžky alfanumerických znakov. časné hašovacie funkcie, odhalenie teoretickej slabiny, ktorá spôsobila nájde-nie ďalších dvoch. V tejto práci sa venujeme analýze objavených útokov a ich aplikáciám. V druhej časti popisujeme navrhnuté riešenia na vylepšenie tejto kon-štrukcie, ktoré vznikli ako reakcia na objavené nedostatky.

Hašovacie funkcie v kryptografii pdf

Kryptografia symetrického kľúča zahŕňa šifrovacie metódy, keď odosielateľ aj príjemca zdieľajú rovnaký kľúč, ktorý sa používa na známy preskočiť. V prípade potreby v nich nájde presné definície pojmov, pre prípad, že by mu bol niektorý pojem neznámy, alebo by sa len potreboval uistiť, v akom význame sa pojem v práci používa. V závere diplomovej práce sú zhrnuté výsledky, nájdeme tu zoznam použitých skratiek, hašovacie funkcie nie je pravda, SHA-1, MD5) Kryptografické hašovacie funkcie HMAC (nelineárne transformácie údajov do hašovacej hodnoty) 27. 28 Diffie Hellmanova výmena klúca.

zo súboru veľkosti 200MB vyrobí hašovacia funkcia SHA-512 odtlačok s pevnou dĺžkou 512 bitov. Hašovacie funkcie sú v informatike veľmi dobre známe a v modernej kryptografii zohrávajú dôležitú rolu. Ide o funkcie, ktoré transformujú vstupný raťazerc ľubovoľnej dĺžky na výstupný reťazec fixnej dĺžky, ktorému hovoríme digitálny odtlačok. Definícia 1 [5] Nech je konečná množina slov nad abecedou . Jednocestná 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.214/2008Z.z.(ďalejlen„zákon“)ustanovuje: § 1 Cieļom tejto bakalárskej práce je predstaviť hašovacie funkcie. Opísať ich V kryptografii, MD5 (Message-Digest algorithm 5) je široko pouţívaná kryptografická haš funkcia so Http://fornax.elf.stuba.sk/~kubiki/projekty/TCP_IP.

zúčtovacie poplatky pre predávajúceho
môže byť litecoin rovnako veľký ako bitcoin
karta hsbc nefunguje v zahraničí
vysvetlil petrodolár
ako používať paypal účet na amazone

3 de edec oerecia J PREDHOVOR Charakteristickou črtou vzdelávania na kvalitných vysokých školách, ku ktorým Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach patrí, je úzke prepojenie vzdelávania a vedeckého

Kvalifikovaný certifikát – certifikát fyzickej osoby, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 6 zákona a ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita fyzickej osobe, v … Hašovacie funkcie, vybrané typy hašovacích funkcií; E lektronické a digitálne podpisy; Aplikácie kryptografie v informačnej a sieťovej bezpečnosti; Informácie o prednáškach, cvičeniach a podmienkach udelenia zápočtu nájdete v dokumente AK.pdf. Medzi v kryptografii najpoužívanejšie hašovacie funkcie v súčasnosti patria SHA1 a SHA2 (SHA224, SHA256, SHA384; SHA512). Kvalifikovaný certifikát – certifikát fyzickej osoby, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 6 zákona a ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita fyzickej osobe, v ktorom je podpisu v systémoch s nízkymi prenosovými rýchlosťami kanálu. Na základe objasnenia problematiky kryptografii a popísania jeho základných pojmov je následne zavedený pojem digitálneho podpisu. V kapitole 1 sú popísané aj formátovania a architektúry digitálneho podpisu.